Fakturahantering Utgående

Tjänster

Golden EDI erbjuder ett antal olika alternativ på tjänster för att effektivisera hanteringen och processen för det utgående fakturaflödet i Business Central och NAV:

 • Freemium, automatiserad PDF hantering, ett måste för varje företag som kör Business Central Cloud.
 • Basic-Invoice, fakturatjänst med basfunktionalitet till Business Central med nedladdning från Appsource, för företaget som kör standard Business Central Cloud. Stödjer distributionssätten, e-faktura, PDF-faktura och print.
 • Advanced-Invoice, komplett fakturatjänst med hög flexibilitet för företaget som kör antingen NAV eller Business Central med anpassade och specifika behov. Stödjer distributionssätten, e-faktura, PDF-faktura och print.

VILKET ALTERNATIV PASSAR ERT FÖRETAG?

Om ni enbart har behov av att automatisera PDF utskick av dokument, och då i synnerhet fakturor och inget behov av e-fakturahantering eller print, då väljer ni Freemium. Freemium är tillgänglig för Business Central Cloud och laddas ner via Appsource med guide för att installera själv.
Mer information kring Freemium

Om ni i tillägg till detta har behov av e-faktura och eller print inom Sverige, Norge och Danmark, kör standard Business Central Cloud och klarar er med bashantering då väljer ni Basic Invoice.
Mer information kring Basic-Invoice

Om ni har utökade krav eller gjort anpassningar på fakturan och känner att varken Freemium eller Basic-Invoice räcker till, då väljer ni Advanced Invoice.
Mer information kring Advanced-Invoice

 

Freemium

Freemium erbjuder företaget som vuxit ifrån den manuella hanteringen, kostnadsfritt, en kraftfull hantering av dokument inne i Business Central som skickas ut som PDF via egen SMTP eller e-mail scenarios.

Den stora fördelen med Golden EDI Freemium är att man kan batch bokföra sina fakturor. Dessa skickas sedan automatiskt till sina mottagare som PDF. Detta ersätter hanteringen i standard Business Central där varje faktura kräver enskild hantering vid bokföringstillfället, vilket är ineffektivt och kräver onödig tid.  

Freemium stödjer från start, faktura, kreditnota och orderbekräftelse.

Andra dokument exempelvis inköpsorder, leveransavisering, påminnelse  och räntefaktura är möjligt mot tillägg.

Tjänsten laddas ner från Appsource och en enkel uppsättningsguide medföljer. Vid behov av assistans, kontakta support@goldenedi.com

Pris/Villkor

Månadskostnad 0 SEK
Installationsavgift 0 SEK
Transaktionsavgifter 0 SEK
PDF-faktura 0 SEK

Kräver ingen extra användare i Business Central.

Tillägg

Uppsättning av ytterligare dokument: 1 350 SEK per styck.

 

 

Basic-Invoice

Basic-Invoice är det naturliga steget för företaget som kör Standard Business Central Cloud och behöver hantera de baskrav som ställs kring e-faktura och effektivisering av fakturaflöde. Tjänsten stödjer distributionssätten e-faktura, PDF-faktura och print.

Tillgänglig för företag i Sverige, Norge och Danmark. Hanterar mottagare som är anslutna till lokal samtrafik alternativt Peppol i Sverige, Norge och Danmark och utanför finns det stöd för Peppol. För Peppol avses formatet PEPPOL BIS Billing 3.0.

Tjänsten beställs via länk nedan. Avtal och guide för igångsättning returneras via mail. Tjänsten kräver ingen konsultinsats för att aktiveras utan är så kallad ”själv-installerande”, men om ni önskar assistans så erbjuder vi eller anvisad partner ett assistanspaket.

Pris/Villkor

Månadskostnad 399 SEK
Assistanspaket (valfri) 3000 SEK
Transaktionsavgifter
E-faktura 3,25 SEK
PDF-Faktura med Service leverantör 1,25 SEK
PDF-faktura (med Golden EDI Freemium) 0 SEK
Print A porto svart/vitt 9,20 SEK (Avser Sverige, övriga priser på förfrågan)

Kräver ingen extra användarlicens i Business Central Cloud!

 

Förtydligande

 • Förutsätter standarduppsättning på fakturan i Business Central och för e-fakturan skickas standardfälten externt dokumentnummer (fält 100) och kontakt (fält 84) och måste vara ifyllda. I dessa fält lägges normalt referens till kundens order och köparens referens. Inga frakt och servicekostnader skickas på huvudnivå. Inga kommentarsrader eller Noll-rader skickas med i e-fakturan.
 • Hanterar e-mailscenarios enligt Business Central Standard.

 • Ej möjligt att tillsammans med e-fakturan skicka visuell representation av fakturan.

 • Ej möjligt att skicka fakturaspecifikation/bilaga med e-faktura eller PDF-fakturan

 • Utskrift sker ej med den Business Central genererade PDF:en utan med printleverantörens standardformat.

 

Vid frågor kontakta er Partner eller Golden EDI för råd om licensval, sales@goldenedi.com.

Registrera dig för Basic Invoice här https://portal.goldenedi.com/basic-invoice

 

Advanced-Invoice

Advanced-Invoice är den flexibla lösningen för företaget som kör antingen Business Central eller NAV och som har högre ställda krav kring effektiviseringen av fakturaflödet. Tjänsten stödjer distributionssätten e-faktura, PDF-faktura och print med stor flexibilitet för att möta de krav som ställs idag.

Tillgänglig för företag, i princip, på alla marknader. Hanterar mottagare som är anslutna till lokal samtrafik alternativt Peppol i Sverige, Norge, Danmark och Finland och utanför finns det stöd för Peppol. För Peppol avses formatet PEPPOL BIS Billing 3.0.

Tjänsten beställes via aktuell Partner alternativt sales@goldenedi.com, eller kontaktinformation på https://goldenedi.com/contact

Vi inleder med en enkel kvalificering där ert företags krav tydliggörs och därmed pris för tjänsten. Efter tecknat avtal genomförs ett litet införandeprojekt med uppstartsmöte, installation, konfiguration, utbildning för slutanvändare och slutgiltigt verifiering av tjänsten.

Pris/Villkor

Månadskostnad 1495 SEK
Installationsavgift Från 7500 SEK, med tillägg nedan.
Transaktionsavgifter
E-faktura 3,25 SEK
PDF-faktura 0 SEK
Print A porto svart/vitt 9,20 SEK (Avser Sverige, övriga priser på förfrågan)

Förutsättningar för kommunikation

För att kommunikation mellan kund Golden EDI så behövs något av följande. För Business Central OnPrem och tidigare versioner som exempelvis Microsoft Dynamics Navision så krävs en extra användarlicens (begränsad) då kommunikationen måste ske via s.k. SOAP.
För Business Central Online krävs ingen extra licens då kommunikationen sker via OData4.

Tillägg

 • Uppsättning PDF-automatik via egen SMTP: 3 000 SEK

 • Uppsättning testföretag: 3 000 SEK

 • Uppsättning sammanslagning av PDF-bilaga med PDF-faktura: 3 000 SEK

 • Uppsättning påminnelsehantering som print alternativt PDF: 3 000 SEK

 • Uppsättning e-faktura till privatpersoner : 3 000 SEK

 • Uppsättning extra mottagareprofiler, exempelvis för specifika kunder: 3 000 SEK

Förtydligande:

 • Tillgänglig för NAV fr.o.m. 2015 och Business Central, såväl On-Prem som Cloud. 
   
 • Med e-fakturan medföljer en visuell representation av fakturan som en PDF bilaga.
   
 • Möjlighet att slå ihop PDF-specifikationen/bilagan med PDF-fakturan till en PDF där tex mottagaren kräver det i deras hanteringsprocess (Scanningsprocess) för inkommande fakturor.
   
 • Möjlighet att bifoga PDF-fakturaspecifikation/bilagan till e-fakturan.
   
 • Möjlighet att anpassa e-fakturan med egna fält.
   
 • Möjlighet att utskrift sker med egen PDF layout. 
   
 • Erbjuder en direkt och detaljerad återrapportering av utskicksstatus inne i Business Central.
   
 • Stor flexibilitet kring hantering av anpassade fält på fakturan och selektering av olika radtyper.
   
 • Hanterar e-mailscenarios i BC.

Kontakta sales@goldenedi.com så presenterar vi tjänsten, ser över era krav och förklarar hur vi aktiverar den för er.