STOCKFILLER

 

 

Ongoing WMS nu fullt integrerat med Microsoft Dynamics 365 Business Central

 

Golden EDI erbjuder nu en effektiv hantering av alla processer/flöden till Ongoing WMS i Dynamics 365 Business Central och Dynamics NAV. Kopplingen innebär att såväl inköps- som försäljningsflödena integreras med logistikprocesserna i samma tjänst, vilket skapar en automatiserad och effektiv flödeshantering. Integrationen kan användas av dig som vill effektivisera logistikhanteringen själv med hjälp av Ongoing WMS eller för dig som outsourcar ditt lager till en tredjepartslogistiker, som använder Ongoing WMS.

Samuel Kjellberg, Ongoing Warehouse AB "Med Golden EDI som partner kan integrationen mellan Microsoft Dynamics 365 Business Central/Dynamics NAV och Ongoing WMS göras av en oberoende aktör, specialiserade på denna typ av integration. Integrationen möjliggör stöd för 3PL men fungerar lika bra för dig som hanterar lagret själv"

Christian Jönsson, Golden EDI "Att ge användare till Dynamics 365 Business Central möjlighet till kraftfull logistikhantering inbyggt i de dagliga processerna är ytterligare ett exempel på nyckelfärdig kundnytta med Golden EDI" 

Golden EDI hjälper företag att uppfylla ställda EDI krav med dess stora komplexitet genom att leverera en lättimplementerad, användarvänlig och kostnadseffektiv tjänst.

Läs mer om Ongoing WMS här