GDPR - Underbiträden

Golden EDI anlitar underbiträden för att kunna leverera våra tjänster. Det är vår skyldighet att teckna skriftliga avtal med dessa som innehåller villkor som motsvarar villkoren för personuppgiftshantering i det avtal du som kund ingår med oss. Nedan upprätthåller vi en aktuell lista över våra underbiträden:

Företag Region där data behandlas Beskrivning av användning
Microsoft Corporation (US) EU (Nederländerna, Irland)/US* Azure: Drift av produktionssystem för kunder samt lagring för dessa. Office 365: Drift av e-post, kalender och dokumentdelning för anställda hos Golden EDI.
Amazon Web Services (US) EU (Irland) E-postutskick ifrån vår cloudtjänst
Freshdesk US* Supportsystem

* Behandling sker enligt ramverket EU-U.S. Privacy Shield vilket säkerställer en adekvat skyddsnivå i enlighet med GDPR Artikel 45(1).