GDPR - Underbiträden

Golden EDI anlitar underbiträden för att kunna leverera våra tjänster. Det är vår skyldighet att teckna skriftliga avtal med dessa som innehåller villkor som motsvarar villkoren för personuppgiftshantering i det avtal du som kund ingår med oss. Nedan upprätthåller vi en aktuell lista över våra underbiträden:

Underbiträden för vår huvudsakliga tjänst Golden EDI som hanterar EDI-meddelanden:

Företag Region där data behandlas Beskrivning av användning
Microsoft Corporation (US) EU (Nederländerna, Irland) Azure: Drift av produktionssystem för kunder samt lagring för dessa.
Amazon Web Services (US) EU (Irland) E-postutskick ifrån vår cloudtjänst
Crediflow AB SE Operatör för e-faktura
Cellsynt AB EU Används endast för kunder som använder vår SMS-funktion

Underbiträden för stödsystem som används av Golden EDI:

Företag Region där data behandlas Beskrivning av användning
Microsoft Corporation (US) EU Office 365: Drift av e-post, kalender, dokumentdelning och kommunikationsplattformar för anställda hos Golden EDI
Freshdesk US* Supportsystem
Scrive EU Avtal för våra tjänster
Future IT Partner SE Backup av stödsystem
Mailgun Technologies, Inc. EU (Tyskland, Belgien) Tjänst för nyhetsbrev

* Tidigare skedde behandling enligt ramverket EU-U.S. Privacy Shield men eftersom det inte längre är giltigt så kommer vi byta leverantör av supportsystem inom kort. Om ni som kund inte samtycker med att vårt supportsystem för ut information ur EU så kan man som kund välja att ringa vår support på telefonnummer +46 (0)42 280 020 istället eller skicka e-post till contact@goldenedi.com.