Fortnox

Fortnox integration

Golden EDI har stöd för Fortnox. Antingen genom EDI-flöden där företag som använder Microsoft Dynamics Business Central eller Microsoft Dynamics NAV behöver kommunicera med Fortnox eller i helt fristående i EDI-flöden med andra parter.

Affärsdokument

Golden EDI hanterar bland annat fakturor, leverantörsfakturor, order, ordersvar och leveransaviseringar (ej tillgängligt i Fortnox för tillfället).

Format

Golden EDI hanterar en mängd vanliga EDI format, några exempel på dessa är PEPPOL BIS 3,  EDIFACTSvefaktura, XML, JSON, OIOUBLCSVSKV, Excel.

Golden EDI hanterar även affärsprocessen ESAP 20 ifrån GS1.

Golden EDI kan även användas i mer speciella scenarion som i integrationer där man behöver utbyta information med andra system. Tex utbyta CSV-filer mellan Fortnox och externt system.

Kommunikationsprotokoll

Golden EDI stödjer bland annat dessa vanliga kommunikationsprotokoll: FTP, SFTP (SSH), HTTP, AS2, SMS, SMTP.

Kommunikation

Golden EDI kan utbyta filer via VAN-operatörer (avgifter tillkommer för kunden) eller genom direktkommunikation med mottagande part (parterna ställer olika krav på detta).

Börja använda Golden EDI

För att komma igång med Golden EDI så behöver du kontakta oss med dina aktuella behov. Vi kommer då lämna pris på uppsättning och löpande avgifter. Kontakta oss för ett erbjudande!

Skicka din förfrågan till fortnox@goldenedi.com